Trommel met etiket voor de etikettering van gevaarlijke stoffen

Binnenkort verplicht: EU chemicaliënverordening Unique Formula Identifier (UFI)

Een Unique Formula Identifier (UFI) wordt vanaf 1 januari 2020 wettelijk verplicht op de etiketten van producten die zijn ingedeeld voor gezondheids- of fysieke gevaren. Het is een 16-cijferige code die is bedoeld om gifcentra te helpen de chemische stoffen die bij een incident betrokken zijn nauwkeurig te identificeren en adequaat medisch advies te geven.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • De industriële verplichting is ingevoerd bij bijlage VIII bij de CLP-verordening, die het systeem van de Europese Unie voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels in overeenstemming brengt met het wereldwijd geharmoniseerd systeem (GHS).
 • De komende voorschriften zijn van toepassing op importeurs en downstreamgebruikers die gevaarlijke mengsels in de handel brengen. Het wordt verplicht om kennisgevingen met bepaalde productgegevens (bv. handelsnaam, productcategorie, samenstelling, kleur, verpakking, toxicologische informatie) en het UFI aan de aangewezen instanties, zoals gifcentra, te verstrekken.
 • De bijlage bij de CLP-verordening zal vanaf 1 januari 2020 in werking treden. Afhankelijk van het product gelden de volgende overgangsperioden voor de indiening en etikettering van aanvragen voor UFI’s en de etikettering:
  • uiterlijk op 1 januari 2020 voor alle nieuwe mengsels voor consumentengebruik
  • uiterlijk op 1 januari 2021 voor alle nieuwe mengsels voor professioneel gebruik
  • uiterlijk op 1 januari 2024 voor alle nieuwe mengsels voor industrieel gebruik
  • uiterlijk op 1 januari 2025 voor mengsels die al in de handel zijn en waarvan kennisgeving is gedaan uit hoofde van de nationale wetgeving

Hoe maak ik de UFI-code aan?

Voorbeeld Productetiket met Unique Formula Identifier (UFI)
Voorbeeld productetiket met UFI

De Unique Formula Identifier is een alfanumerieke code bestaande uit 16 letters en cijfers verdeeld door koppeltekens in 4 secties. De markering moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn op het etiket. Het acroniem “UFI” moet altijd in hoofdletters worden voorafgegaan door de afkorting “UFI”.

Om de UFI aan te maken, zijn de BTW-ID (of ‘bedrijfssleutel’) van het bedrijf en een mengspecifiek formuleringsnummer vereist. Dit laatste kan bijvoorbeeld een interne formuleringscode zijn, zolang deze uitsluitend numeriek is en tussen 0 en 268.435.255 ligt. Anders moeten nieuwe nummers in het juiste formaat worden toegekend.

Met deze gegevens kunt u eenvoudig UFI’s aanmaken via de UFI Generator Tool van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Bedrijven zonder BTW-ID kunnen daar ook een bedrijfssleutel aanvragen.

Belangrijke opmerking: Alleen producten met dezelfde mengsamenstelling mogen worden geëtiketteerd met en toegewezen aan dezelfde UFI.

Bent u al voorbereid?

Bedrijven moeten zo snel mogelijk beginnen met het plannen van alle noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat de volledige naleving van de voorschriften vóór het verstrijken van de termijn wordt gewaarborgd. Professionele markeersystemen zoals de industriële inkjetprinters of print & apply etiketteermachines van Weber Marking Systems zijn ideale oplossingen voor het afdrukken of aanbrengen van UFI-codes op productlabels. Wij kijken er naar uit om persoonlijk met u te overleggen bij u op locatie, zonder kosten!

Neem nu contact met ons op voor een gratis adviesgesprek met een expert