Producten en verpakkingen op
betrouwbare wijze labelen
Producten en verpakkingen op
betrouwbare wijze labelen
Ontwikkeling en fabricage
"Made in Germany"
Professionele oplossingen
voor de industrie

Barcode-etiketten / EAN- Etiketten / GS1 Etiketten

Barcode-etiketten die informatie bevatten over belangrijke logistieke aspecten, als details over de order, de levering of het geplande transport, zijn essentieel voor de moderne automatische transport- en sorteersystemen, waarbij door het inscannen van binnenkomende en uitgaande producten, gegevens worden verzameld over alle fases van het productie en logistiek.

Traceren met behulp van een EAN / GS1 etiket.

Om eventuele terugroepacties efficiënt te kunnen uitvoeren is het van groot belang dat alle producten traceerbaar zijn. Ook is het belangrijk dat de herkomst van producten wordt vastgelegd vanaf de bron tot het eindproduct. In de afgelopen jaren is gebleken dat bij een terugroepactie, in een crisissituatie, het cruciaal is dat deze informatie overkoepelend wordt gedeeld en in procedures is vastgelegd, zodat het snel duidelijk is om welke producten het gaat en die teruggeroepen kunnen worden.

Om dit te bewerkstelligen worden reeds bestaande apparaten ingezet voor identificatie en communicatie, zodat de "foutieve" producten snel opgespoord kunnen worden en uit de roulatie kunnen worden genomen, om eventuele schade te voorkomen.

Door het gebruik van een overkoepelende producttracering, waarbij de gehele herkomst, bekend is, kan het aansturen van een terugroepactie efficiënter en sneller worden uitgevoerd.

 • De verantwoordelijken beschikken over alle informatie van de doorloop van een product, vanaf de bron tot het uiteindelijke verkooppunt.
 • Bij een terugroepactie kan daardoor een specifiek product of productgroep uit de gehele keten worden gehaald.
 • Er kunnen preventieve maatregelen worden genomen, die ervoor zorgen dat de distributie van een 'gebrekkig" product gestopt wordt, waardoor deze niet bij de consument terecht kan komen.
 •  Tevens kan hiermee mogelijk gezichtsverlies worden voorkomen, als gevolg van een probleem. 

Voor het traceren van de producten wordt een barcode-etiket (ook wel GS1- of SSCC-etiket genoemd) gebruikt, voorzien van een EAN128-code. 

Aanvullende informatie over het GS1 etiket.

GS1-standaard (EAN - standaard)

GS1 (EAN) is verworden tot een wereldwijde standaard voor productidentificatie. Omdat het gebaseerd is op een numeriek systeem, kunnen er unieke codes worden gegenereerd voor elke product en elke situatie.  Het GS1-systeem omvat nu drie specifieke nummer- en  code-systemen, te weten: GLN (Global Location Number), EAN ( European Article Number) en de SSCC (Serial Shipping Container Code).

GLN:  (GS1 adrescode)

Een GLN is een nummer van 13 posities lang, waarmee een bedrijfsadres als uniek adres geïdentificeerd wordt.GLN’s vormen de “ sleutel” voor het ophalen van informatie uit databases. De bijbehorende naam, adresgegevens en andere gegevens zijn gekoppeld aan dat unieke GLN nummer. Dit kunnen zowel interne als externe bedrijfslocaties zijn.

GLN nummers worden veel gebruikt voor elektronische gegevensuitwisseling (EDI) met uw handelspartners en hoeven daarvoor niet vertaald te worden in een symbool. Het is wel mogelijk om GLN nummers te vertalen naar een symbool/barcode, om ze bijvoorbeeld te kunnen scannen.  In Duitsland word een GLN ook wel ILN genoemd

GS1- of EAN-code

Op zich zijn GS1 codes betekenisloze, opvolgende nummers die geen classificerende gegevens bevatten. Ze krijgen betekenis zodra u ze aan een artikel of locatie toekent (dit vastlegt en deelt met uw handelspartners).

Het 13 cijferige EAN-nummer en barcode, wordt gebruikt om "cross-company" producten van willekeurige afkomst, te identificeren (consumenten- en handelseenheden). Het EAN-nummer dient alleen ter identificatie en bevat geen relevante artikelinformatie.

Op dit moment zijn ± 250.000 ondernemingen gekoppeld in een internationaal netwerk van 59 organisaties, die daarmee 65 landen bedienen.

Het EAN nummer met bijbehorende barcode, samen met de in Amerika gebruikte UPC codes, zijn een wereldwijd erkende standaard geworden.

SSCC (Serial Shipping Container Code)

In het Nederlands wordt dit ook wel de GS1 verzendcode genoemd.

De SSCC identificeert unieke logistieke eenheden als pallets en rolcontainers. Te samen met informatie over de inhoud van de logistieke eenheid, zoals artikelinformatie, aantal, partij-informatie en houdbaarheid, wordt dit geprint op een etiket en op de logistieke eenheid geplakt.  Met behulp van SSCC labels registreert u zowel uw interne logistieke processen als zendingen binnen de gehele supply chain.

De SSCC code is puur als identificatie bedoeld (net als de EAN code) om de achterliggende informatie op te halen. Met dat verschil dat de EAN code is toegekend aan een specifiek artikel en dat de SSCC is helemaal niet artikel gerelateerd. De 18 cijferige SSCC code vormt de kern van het GS1 systeem en de gebruikte EAN-128 pallet-labels.

De voordelen van de EAN-128 pallet-labels (ook wel SSCC labels genoemd).

 • Transparante tracering van de zending vanaf de afzender tot aan de ontvanger.
 • Geoptimaliseerde procedures voor transporteurs op het gebied van groepage.
 • In de EAN 128- barcode kunnen meer gegevens worden opgeslagen dan in gebruikelijke barcodes.
 • Voorkomen van scan- of leesfouten.
 • Controle op volledigheid van de zending, zodat er geen onbedoeld overschot ergens achterblijft of wordt gemist. .
 • In de barcode kunnen aanvullende scheidingstekens en stuurcodes (AI = Application Identifier)  worden opgenomen (bijv. het order-, bestel- of opdrachtnummer, vervaldata (THT of TGT), en/of  een lot- of chargenummer) .

Opbouw en structuur van een EAN128

Door gebruik te maken van  het GS1 - EAN128 concept, is het mogelijk om 40 verschillende gegevens in een barcode te vatten en te printen.

Deze gegevens worden verdeeld in een aantal toepassingsgebieden.

 • Identificatie (bijv. EAN, SSCC),  goederentracering (bijv. SSCC, lot-/chargenummer)
 • Datuminformatie (bijv. productiedatum, vervaldata)
 • Maateenheden (bijv. gewichtsvermelding in kilogram)
 • Referentie-gegevens (bijv. het ordernummer van de ontvanger/besteller)
 • Ondernemings-gegevens (bijv. de "company-ID" van de ontvanger
 • Interne toepassingen

Afmetingen van de GS1-EAN128 code

De maximale breedte van een GS1-128 symbool, inclusief witruimtes bedraagt 165mm Er mogen maximaal 48 alfanumerieke tekens in een GS1-128 symbool worden geplaatst. Hieronder vallen ook de tekens van de startreeks, de scheiding- en stuur-tekens en natuurlijk de werkelijke gegevens.

De hoogte van een GS1-EAN128 code moet minimaal 32mm zijn.

 • Maximum breedte: 165 mm
 • Maximaal 48 ASCII- tekens
 • Minimale hoogte: 32mm

Contact opnemen

Contact

Contact us

+32 16 38 79 50

Contact

Weber Marking Systems SA

Interleuvenlaan Nr. 23, Bus 2

3001 Leuven-Heverlee