plantenpaspoort | Weber Marking Systems

Etikettering update: nieuw EU-plantenpaspoort

Om de introductie en verspreiding van plagen intensiever te voorkomen, heeft de Europese Commissie de fytosanitaire wet, die sinds 1977 van kracht is, herzien. De nieuwe verordening (EU) 2016/2031 bevat een beter geharmoniseerd plantenpaspoort voor het verkeer van planten en plantaardige producten binnen de Unie. Vanaf 14 december 2019 moeten alle voor opplant bestemde planten vergezeld gaan van een officieel etiket, dat de vereiste informatie bevat en de traceerbaarheid garandeert.

Heeft uw bedrijf te maken met de EU-verordening? Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over het vinden van het juiste etiketteersysteem of industriële inkjet printer!

Welke informatie moet in het plantenpaspoort van de EU worden opgenomen?

Overeenkomstig met de verordening moeten met name de volgende elementen op het etiket van het plantenpaspoort worden vermeld:

EU-plantenpaspoort voorbeeld
Nieuw EU-plantenpaspoort (voorbeeld)

(1) Het woord “plantenpaspoort” in de rechterbovenhoek, in één van de officiële talen van de Unie, gevolgd door een schuine streep en de Engelse vertaling (indien verschillend);

(2) de EU-vlag in de linkerbovenhoek (gekleurd of in zwart-wit);

(3) de letter “A”, gevolgd door de botanische naam van de betrokken plantensoort of taxon;

(4) de letter “B”, gevolgd door de uit twee letters bestaande landcode van de lidstaat en het registratienummer van de exploitant;

(5) de letter “C”, gevolgd door de traceerbaarheidscode van het betrokken planten, plantaardige product of ander materiaal. Deze kan worden aangevuld met een machineleesbare gegevensdrager (bijvoorbeeld een streepjescode, datamatrix of chip);

(6) de letter “D”, gevolgd door de uit twee letters bestaande landcode van het land van oorsprong en, in voorkomend geval, de naam van het derde land.

Opmerking: Voor verplaatsingen in beschermde gebieden moeten de woorden “plantenpaspoort – beschermd gebied” en de wetenschappelijke namen of codes van de desbetreffende quarantaine parasieten in het beschermde gebied worden afgedrukt.

Verdere eisen voor het plantenpaspoort van de EU:

  • moet rechtstreeks aan de commerciële eenheid (bv. pot, bundel, verpakking, enz.) worden vastgemaakt
  • moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn
  • moet definitief en duurzaam zijn
  • moet gescheiden zijn van andere informatie op hetzelfde medium
  • de informatie moet in een rechthoekig of vierkant tekstvak staan

Goed uitgerust met efficiënte etiketteer- en coderingstechnologieën.

Weber Markeersystemen biedt geschikte markeeroplossingen voor paspoorten voor EU-installaties en vele andere industriële toepassingen:

Aangepaste etiketteersystemen (printen en/of toepassen)
Professionele labelprinters
Rendabele inkjet printers voor het coderen op voorgedrukte etiketten.
Een breed scala aan zelfklevende etiketten

Neem nu contact met ons op voor een gratis adviesgesprek met een expert